Specialanpassningar

Varje arbetsuppgift är specifik och varje individ unik. Därför krävs skräddarsydda och effektiva arbetsplatser som är enkla att anpassa efter behov. Oftast baseras den dock på samma grundläggande funktioner, nämligen ”höja-sänka-ställa”. Uppgiften kan tyckas enkel vid en första anblick, men vi vet att det krävs hög kompetens och många års erfarenhet för att lyckas på ett bra sätt.

Kunskap är nyckeln

För oss är varje nytt projekt en spännande och lärorik resa. Oftast börjar den med att vi, tillsammans med er, klarar ut vad arbetsplatsen ska användas till och vilka krav ni har. Det är också viktigt för oss att veta om arbetsplatsen ska vara fristående eller ingå som en del i ett större arbetsflöde. Många års erfarenhet av att konstruera effektiva och ergonomiska arbetsplatser har gett oss bred och djup kunskap om våra kunders problem och behov.

Därför kan vi oftast vara till stor nytta i de här inledande diskussionerna.

Egenutvecklad specialanpassad teknik

När vi har svar på de grundläggande frågorna lämnas arbetet över till vår konstruktionsavdelning. Med idérikedom och klurighet utvecklas där den produkt som senare ska möta era krav och behov. Våra lösningar baseras dock alltid på välbeprövad och egenutvecklad teknik. Alltid hållfasthetsberäknad för att ni säkert ska veta att våra produkter klarar de stora påfrestningar som dagens industri kräver.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift