Mer än bara produkter

Det handlar inte bara om produkter från underleverantörer av högsta möjliga kvalité och ett hantverksmässigt kunnande med närmare 25 år i branschen. Hög kvalité omfattar också snabba besked, leverans enligt överenskommen tid samt tydliga ritningar.

Vi vet också att våra kunder uppskattar oss som bollplank då befintliga produktionslinjer behöver förbättras eller nya skapas. För det är där, på er hemmaplan, som nyckeln till den verkliga kvaliteten finns. Där finns nämligen all kunskap som behövs för att vi, tillsammans, ska kunna säkerställa att lösningen verkligen fungerar i praktiken.

Sanningens minut

Även om våra produkter provmonteras och testas innan leverans, är det först då arbetsplatsen används som produktens verkliga kvalitet testas. Därför tar vi också gärna ansvar för att montera produkterna på plats. Och vi ger oss inte förrän produktionen flyter så smidigt och effektivt som vi kommit överens om.

Dessutom lämnar vi omfattande garantier, som ett ytterligare bevis på att vi tror på att våra produkter håller – under många år.

De samarbetspartners vi har är även certifierade enligt ISO 9001, något som innebär att man arbetar i enlighet med fastställda normer och standarder för att säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift